Tekeningen


 

Codex 1

Levenspad

Via natuurlijke aanpassing, mutatie, migratie en integratie is de mens, de homosapiens, ontstaan. De ontwikkeling van het denken is al in de oertijd begonnen. De mens is één ras. Uit vermenging van alle verschillende groeperingen, waar dan ook ter wereld, kunnen kinderen geboren worden. De mens bestaat uit grootheden:cellen, genen, DNA, gassen, vloeibare en vaste stoffen, zuren, en heeft te maken met virussen, zwaartekracht, natuurrampen. Wij kunnen ons niet aan de wetten  der natuur onttrekken. De mensheid behoort als zodanig geheel nog tot onze planeet aarde.

Het Koningslied

Millennia vóór  Chr. ving een specifieke cultuur aan, resulterend in een ver gevorderd stadium van welzijn met een geestelijk klimaat. In Egypte had  een vrouw meer rechten, en zorgde men  goed voor  de eigen werkkrachten die meebouwden aan  de piramiden.
Aan alles  werd een waarde toegekend; de lotusbloem en de kever  werden symbolen. Het hiernamaals werd van  groot belang geacht en het culturele leven werd erdoor bepaald.
Echnaton en Nefertete hebben een duidelijke stap gezet  naar  een vereenvoudiging van  het geestelijk leven door  de zon als bron te nemen. Dat  was een grote stap naar   een monotheïstische filosofie. In het "koningslied" overhandigen zij elkaar "de beker  der  onsterfelijkheid".

In vrede en vreugde

Wanneer door  de mensheid een rechtvaardige mondiale verdeling tot stand is gebracht van  grondstoffen en mogelijkheden- wetenschappelijk, medisch, technisch, maar ook geestelijk -komt de uiteindelijke zegening.
Men kan  ook  zeggen: Aan  het  einde van de levenspelgrimstocht wordt zegening verstrekt: overdenkend, afscheid nemend, vergevingsgezind, in volledige overgave en berusting. Dit wordt hiernaast uitgebeeld met een diamantmandala; de perfecte en volmaakte vorm waarmee de diamantslijper een hoogwaardige lichtreflectie verkrijgt.
Als het levensoffer is afgegeven, het  talent ten volle is gebruikt en een  ieder kan  zeggen: "het is volbracht" komt de zegening. In deze afbeelding wordt de grote zegen via een  vrouwelijk initiatief voltrokken.