Geestelijke opvatting na studie

Geestelijke en spirituele opvatting na vele studies 2017

Na mijn studies kan ik beter en reëler in dit leven staan. De mens is vanaf het oerbegin spiritueel geweest. Het geestelijke leven, met steeds een andere inhoud, verschillende vorm en riten, wordt overgedragen maar verandert na vele generaties.

Ons universeel besef komt van binnen uit. Men voelt die verwondering en grootsheid diep in zijn gemoed. De fout is gemaakt om het geestelijk weten als een aparte godheid in de hemel te plaatsen en zo kwam er afscheiding. We kunnen God niet in een vacuüm plaatsen.

Wij hebben in deze tijd behoefte aan een nieuw scheppingsverhaal. Niet God heeft de mens geschapen, maar de mens heeft uit zichzelf God naar voren gebracht en groot gemaakt.

We moeten allen toegroeien naar een totale nieuwe spiritualiteit, waarin alle inzichten er mogen zijn en ook worden gerespecteerd.

Mens en God zijn begrippen die niet meer zonder elkaar kunnen bestaan. Zij vormen een eenheid in alle leven, in de gehele natuur. God is in het leven zelf en groeit mee.

Het geestelijk leven is een constant proces van wording, groei, verandering en toename. We moeten respect hebben voor alle mensen en oog hebben voor gedifferentieerdheid. Alle mensen zijn van één ras. Erfelijkheid en genen zijn overgedragen en in verschillende richtingen geëvolueerd, door allerlei levensprocessen en prikkelende omstandigheden. Geen mens is gelijk en elk mens heeft een eigen gevormde innerlijke spiegeling. Differentiatie is juist verrijking.

Hiermee heb ik mijn eigen kleine steentje bijgedragen aan de inhoud van een nieuwe spiritualiteit. Aanvaarding en acceptatie van alle verschillen zijn de toverwoorden voor vernieuwing.

Willemina, februari 2017