Spreuken en stellingen


 

Leven is stromen, ineenvloeiing van dingen; wij voegen ons.

Van stadium naar stadium gaat levensenergie, dragend de oorspronkelijke kern, die alles al bevat.

Er spelen zich diverse processen af tot in het diepst van het ontkiemend leven.

Het alom geldende begrip "God" is en ondersteunende energie die in alles en allen leeft. Het is groter dan alle godsdiensten te samen;, Dynamisch als het leven zelf, dichtbij en met alles mee wordend en meegroeiend.

Vrede, harmonie en vreugde komen voort uit het gevoel van verbondenheid met alles en iedereen.,

Alle kunst is levenskunst.

Friedrich Weinreb
De gulden snede is in alles te vinden wat te maken heeft met schoonheid, harmonie, licht en leven. In het hart begrepen wordt het een sleutel waarmee je de werkelijkheid kan verlichten. iedereen en ook kunstenaars passen de gulden snede toe.

S.J.Could, de meest geciteerde wetenschapper.
De concepten religie en evolutie zijn absoluut niet strijdig met elkaar, zij vullen elkaar aan.