Spiritualiteit / Symbolisme


 

De basis en inhoud:

In 1978 bezocht zij de internationale tentoonstelling in het museum te Den Haag met het thema ”Het onzichtbare zichtbaar gemaakt”. Een baanbrekende internationale expositie “ The Spiritual in Art”: Abstract Painting 1890-1985, waar de bezoekers duidelijk gemaakt werd dat veel abstracte schilderijen uitingen zijn van “das Geistige”, “Het spirituele”. Non-figuratieve werken die al improviserend ontstonden of een reflectie zijn op het weten van hogere werelden. Vele beroemde avant-garde kunstenaars uit heel Europa deden eraan mee. Mondriaan; “Nieuwe beelding”, Kandinsky, “Innerlijke zieleklanken”, Malewich, “Het nieuwe wereldbeeld” en Toorop als symbolist, met nog vele andere grote namen.

De Lyrisch Abstracte schilderkunst werd het voertuig om stof èn geest in harmonie te laten samengaan.

Binnen deze werken is de boodschap duidelijk. Alles wat wij in ons leven op aarde en in de natuur, binnen het menselijk leven meemaken, drukt zich af in onze ziel, laat sporen achter. Vertakkingen tot in de fijnste ader. Het geestelijk aspect wordt dan straling met meer wit.

Willemina is hierop doorgegaan en haalt haar inspiratie uit de visioenen die zij verkrijgt bij een preek, een mooi concert, een spiritueel geaard boek.
Toch verbeeldt zij in haar gehele oeuvre de pelgrimsreis van haar ziel met de vele ontmoetingen en niet te vermijden gebeurtenissen in het volle leven.
Haar onderwerp van ononderbroken studie is altijd mens en aarde, mens en ruimte, de zin van het bestaan en het doel van het leven.
Ook in haar lessen als docente probeert zij deze innerlijke wijsheid tot uitdrukking te brengen. Ze houdt niets achter, werkt op intuïtie die tot uitdrukking komt in haar grote lichtsfeer-schilderijen.