Gedachten


 

Spiritualiteit

Mijn leven als schilderes, portrettist en poëzieschrijfster heeft mij verbonden met een omvangrijke, gevoeligere werkelijkheid. Fantasie en creativiteit vanuit een spontane intuïtie paste ik toe, ook bij het lesgeven aan allerlei mensen en groepen. Het thema is mens, aarde, oorsprong, doel en zingeving. Alles is energie en die levensenergie vind ik in alles terug. Als een rode draad heeft spiritualiteit mijn leven beïnvloed.
Een ideologie als geloof, een leer met een moraal, een ritueel of instituut zijn externe gegevens en geen voorwaarde voor spiritualiteit, maar kan de vonk wel aanwakkeren; kunnen inspireren. Verbondenheid, saamhorigheid, vertrouwen en zingeving ontmoette ik op mijn pad, bij verschillende spirituele groepen.
Innerlijke geaardheid verandert wel naar mate je ouder wordt. Ik tel nu 73 jaren, gepensioneerd en verhuisd naar een seniorenwoning in een stille buurt. Terugkijkend op mijn leven ben ik aan het overdenken, memoreren, inzichten en tracht ik essenties weer te geven.
Mijn studies theologie, vergelijkende godsdiensten, over enkele filosofen en de evolutie van de mens hebben mij veel gegeven. Het vermogen tot meer waarnemen dan de zichtbare werkelijkheid is een mensingeboren eigenschap. Vanuit de prehistorie heeft de mens zich begeven in onzichtbare werelden en een leidend principe aangeroepen vanuit het diepste innerlijke gemoed. Binnen elke cultuur en in elke eeuw heeft het geestelijk leven en denken andere invulling en verschillende vormen gekend. Dwars door alle perikelen, verstrengelingen en ook ellendige ervaringen heen blijft het een sprong om het alles bevattende (de bron, het oerweten) in je leven toe te laten. In de spelonken van je ziel, kun je de centrale plek vinden; het diepste hart, waar ook de stem van je geweten woont. Het is de plek, waar denken, flitsen van innerlijk weten, voelen en ervaren, maar ook de oerintuïtie zetelen. Jouw ziel is verbonden met dat wat groter is dan jezelf. Niet met bravoure of met grote kracht komen de boodschappen van westerse en oosterse leraren tot ons. Niets is meer verborgen, iedereen kan overal kennis van nemen. Het heil dat ervan uit kan in alle eenvoud van mens tot mens de wereld ingroeien. Jezus leerde ons dat medemenselijkheid belangrijker is dan de kerkelijke wetten.
Spiritualiteit is ook het gewoon Zijn; eenvoudig jezelf zijn en in alle dagelijkse dingen je hart volgen met talenten èn met beperktheden. Jezelf ten diepste leren kennen is heel belangrijk. Sterk bewust zijn van bron en basis en dan in de Adem van je eigen leven durven stappen. Wat om je heen is, dat hoort bij je. Aanvaard het dankbaar en wees er bewust van met vreugde.
Willemina, mei 2016

 

Groeiende innerlijke beelding

In onze gedachten, waarbij de verbeelding een steeds grotere rol speelt ervaren en scheppen we nog steeds, met een ongebreidelde creativiteit en fantasie, nieuwe denkwerelden. Alles is steeds in verandering vroeger, nu en in de toekomst.
Je kan zeggen: zonder verandering was en is er geen toekomst.