Biografie

Sieraden voor de menselijke ziel.


 

Willemina werd in 1944 geboren te Utrecht en is in Den Haag opgegroeid. Na een boeiende carrière als directiesecretaresse van een centraal landelijk overkoepelend orgaan, besloot zij zich, na de geboorte van haar zoon en dochter in de richting van de kunst te vormen, bij de vrije academie Artibus te Utrecht, afdeling esthetische vormgeving. Daarnaast nam zij deel aan een studie theologie van de Universiteit te Utrecht. Twee jaar bezocht zij de internationale zomeracademie voor kunst te Luxemburg, waar zij intensief de menselijke figuur bestudeerde Binnen het vak tekenen-schilderen was zij 29 jaar als docent, verbonden aan CREA , Centrum voor Kunsteducatie te Hengelo. Naast haar docentschap heeft zij vele opdrachten uitgevoerd voor bedrijven en particulieren als portrettist.

Haar schilderijen noemt Willemina sierraden voor de menselijke ziel. Haar inspiratie haalt zij uit het thema Mens en Aarde, Mens en Ruimte . Met gevoel voor schoonheid en esthetiek, zoekend naar doel en essentie van het leven.. Centraal staat de symboliek, filosofie en theologie. Integratie uit deze interessegebieden bracht haar kleurrijke werken naar een ultieme vorm.

Ook het vastleggen van portretten op een religieuze icoon trok haar aandacht, vanwege de speciale techniek. De Griekse en Russische icoonschilderkunst leerde zij in kloosters. Na jaren van oefening richtte zij in 2003 de Lukas Hodikon Iconenschool op. Deze school was een verrijking /een meerwaarde voor Hengelo, zeker door haar in eigen beheer uitgegeven handboek voor ikoonschilderen “Pelgrim met Penseel”. Zij stond voor een moderne opvatting met respect voor traditie . Deze goed bezochte school is in maart 2017 gestopt, zowel in de kerk als in de “Bezinningscentrum de Zwanenhof “ te Zenderen na vele bijzondere jaren.

In 2014 verkreeg zij een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester voor haar pro deo werk en haar verbindende werkzaamheden en inspirerende arbeid als docente. Zij heeft talloze exposities gehouden, vaak vergezeld van een lezing en/of declamatie uit eigen werk.

Haar constante zelfstudie geeft haar genoeg kracht om nieuwe workshops te organiseren, ideeën en thema’s uit te werken. Op deze manier hoopt zij bij te dragen aan de culturele vorming in Hengelo en omstreken.

Zij geeft nog workshops met mandala’s en met het uitwerken en toepassen van het fenomeen kleur.

Na haar verhuizing in augustus 2015 is zij abstract gaan werken. Dit recentere werk geeft haar nieuwe prikkels en meer vrijheid om haar gevoel voor kleur en spiritualiteit optimaal te benutten.