Analyses en essenties


 

De gulden snede

De gulden snede is een boodschap, een erfenis, die in alles te vinden is; die te maken heeft met schoonheid, harmonie, licht en leven. In het menselijk hart begrepen wordt zij tot een sleutel, waarmee je de werkelijkheid kunt verlichten. Iedereen en ook elke kunstenaar past haar automatisch en van nature toe.

(uitspraak van Weinreb)

 

Het begrip God, door Willemina 2015

Het begrip God is rijk en omvattend; niet door één bepaalde godsdienst te vertolken en is ook niet te vatten in het beste van alle religies bij elkaar. Elk ogenblik is Hij nieuw en groter dan alle godsdiensten te samen. Tegelijkertijd zo dichtbij als adem – in elke hartenklop aanwezig!

Dynamisch als het leven zelf, meegroeiend en met alles meewordend.

 

Overzicht

 • Ik betrek in mijn filosofieën het Oerverlangen, bij ieder mens aanwezig.
  Ik neem erbij de geschiedkundige overleveringen in de bijbel, waar de overgang van jagers/verzamelaars naar landbouwers een enorm grote rol speelde. Grond was belangrijk; had tevens een diepere betekenis, zoals bijna alle woorden in het Hebreeuws. Alles is door vertaling en toevoeging letterlijk geworden en later werden theologische interpretaties toegevoegd.
 • Ten tweede neem ik geschiedkundig mee de opkomst der mensheid, ontstaan van het begrip “taal” en de ontdekkingstochten van oervolken.
  Zo probeer ik aan eenheid te werken; zoek naar biologische en geometrische verbanden van het universum.
 • Dan plaats ik alles in eschatologisch en universeel verband.. Wij mens, allemaal aarde-bewoners, ja melkweginwoners, nietig maar ook groter dan we zelf weten.
  Ik zie het woord dat wij nemen voor "God" als volgt.
  God is collectieve energie; een vibratie met leven op verschillende niveau's.
  God is intelligentie en levenskracht..
  God als essentie van alles in het universum. God is een onvoorwaardelijke steunende energie, die in alles en iedereen leeft. Dat,
  wat ik in werkelijkheid ben. Vrede, harmonie en vreugde komen voort uit het gevoel van verbondenheid, met alles èn iedereen!