Abstract

De abstracte schilderijen van Willemina Bakkenes

Men kan de abstracte werken zien als emotionele en gevoelige ervaringen. Op één enkele levensdag zijn er gebeurtenissen en nieuwigheden te verwerken. Vanaf de geboorte tot het punt nu heeft zich de ziel gevormd en bewust of onbewust hebben zich diep intern wensen, idealen, ideeën, stemmingen en sferen genesteld. De veelvuldige en soms dwingende informatie vanuit de omgeving versmelten tot een boeiend met verf gecreëerd resultaat.
De oer structuur van chemische en biologische processen met de elektrische ontladingen inspireren mij. De pluriformiteit ven alle levensvormen, de creativiteit en kleurrijkheid geven mij het thema:

OERPATRONEN van het ontkiemend en ontwikkelend leven.

Wanneer men meer dan 17 tellen aandachtig een schilderij tot zich laat komen, vindt men plotseling de kleine wondertjes terug en dan komen ook binnenin de toeschouwer de werken tot leven.